007

Firma EGENTLIGEN/Harry Gustafsson
arbetar med att öka kunskap om hur det är att vara närstående till personer som
missbrukar alkohol och andra droger.

FÖRETAG ERBJUDS
Föreläsningar, seminarier och handledning för arbetsledare/chefer enskilt och i grupp

NÄRSTÅENDE ERBJUDS
Enskilda samtal, gruppsamtal och akutkontakt