Harry 130730 110 (1)

Firmanamnet Egentligen
Vi döljer så mycket här i livet, både om oss själva och för oss själva. Det är därför jag valt firmanamnet Egentligen. Jag vill bistå med att ta reda på vad man 
egentligen tycker, känner och vill. Jag vill utifrån detta hjälpa till att söka och hitta förändringar som gör livet mer ärligt, mer på riktigt.
 
Gungstolen och balansen
Livet är en ständig balansövning, vi utsätts för mycket som gör att livet hamnar i gungning och vi möter nya utmaningar för jämnan. Då är det viktigt att hitta vilan, se möjligheten i att kunna gunga och tänka till, att hitta balans och att komma till ro.

 

Harry 130730 111Han är lite frisk”
Vi har allt för lätt att sortera in oss i frisk eller sjuk. Mitt perspektiv (som är Aaron Antonovskys) är att vi lever längs en hälsolinje där vi har mer eller mindre hälsa. Självklart kan man bli sjuk men man är ändå fortfarande kvar på en hälsolinje. Precis som man sa i min hembygd när jag växte upp; ”han är lite frisk”. Det är viktigt att behålla det friska perspektivet och lägga den största tiden på möjligheter till hälsa.

 

IMG_7136 (1)

Hoppbärarspråket
Jag vill lyfta hopp-bärar-språket tack vare kunskapen att människan har mer resurser och gnista än vad man kan tro. Jag vill kunna vara en hoppbärare i vissa stunder och hjälpa till att våga se bortom och in i verkligheten. Självklart måste man konstatera när saker är sjuka, men chansen är att istället lägga den största tiden och engagemanget på det friska vad kan jag utveckla. Jag tycker att språket är viktigt, jag gillar inte order alkoholist. Det viktigaste att se en människa, även om den människan har svårt med alkoholen. I stället för att se alla problem så vill jag hjälpa till att se alla olösta frågor. Då frigörs mer energi och hopp om förändring.